Cung cấp thực phẩm, thủy hải sản sạch trên toàn Quốc
Địa chỉ: Hà Nội
Hotline: 0964 96 88 63 
Email: cungcapechgiong@gmail.com 
Website: www.cungcapechgiong.com.vn * www.cungcapechthit.com

Họ tên
Công ty
Địa chỉ
Di động
E-mail
Nội dung liên hệ
Mã bảo vệ